POWITANIE BISKUPA
 
 

Wątki

 
    
 

 

 

 

jakies przepisywanie z prasy wszelakiej

Temat: Bierzmowanie
ja swoje bierzmowanie bardzo milo wspominam oczywiście szłam z kwiatkami i wierszykiem na powitanie biskupa taki występ przed cała parafią sobie pogadal z biskupem pod ołtarzem i dlatego bierzmowanie się opóźniło o 15 minut haha najładniejsi najbardziej reprezentacyjni najbardziej wygadani szli z kwiatkami czyli ja
Źródło: forum.wyplynnaglebie.pl/viewtopic.php?t=377Temat: Pytanie odnośnie liturgii
Tu jeszcze dodam, że inaczej to( powitanie bp) wygląda podczas wizytacji kanonicznej, a inaczej podczas powitania bp, który z jakiejś okazji przybywa do parafii. Ale jak Hubert wspomniał nie okadza się. Ani tu, ani tu. A jeszcze dodam, że posiadam też w wersji elektronicznej, kanoniczne powitanie biskupa, więc jak ktoś by chciał to priv.
Źródło: lsorzeszow.fc.pl/viewtopic.php?t=808


Temat: Wizytacje kanoniczne- narzedzie kontroli czy martwy przepis.
...si? Biskupa Pomocniczego) Wszechmog?cy wieczny Bo?e, kt?ry dokonujesz wielkich dzie? mi?osierdzia/ udziel Twojemu s?udze i zebranej tu spo?eczno?ci ?aski Ducha ?wi?tego oraz zlej na nas obfite Twoje b?ogos?awie?stwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. W.: Amen. f) Nast?pnie mo?na od?piewa? pie?? ku czci Patrona ko?cio?a. Potem Biskup w bia?ej stule podchodzi do o?tarza i po uca?owaniu go ?piewa oracj? (kolekt?) ze Mszy ?w. o Patronie ko?cio?a. Teraz nast?puje powitanie Biskupa przez przedstawicieli parafii i przez Proboszcza, po??czone z kr?tkim sprawozdaniem (pi?ciominutowym) z ?ycia religijnego parafii. g) W szaty liturgiczne do Mszy ?w. Biskup ubiera si? w zakrystii. W tym czasie Dziekan podaje program wizytacji, zach?caj?c wiernych do udzia?u w spotkaniach z Biskupem i uzyskania odpustu zupe?nego zwi?zanego z wizytacj? kanoniczn?. Pozostali Ksi??a udaj? si? do konfesjona??w. Szaty mszalne Biskup...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=1946


Temat: Msza święta z biskupem
...do o?tarza. Przywdzianie szat liturgicznych ma wi?c miejsce w zakrystii. Insygnia zatem Biskup otrzymuje r?wnie? w zakrystii – wpierw nak?ada si? mitr?, za? potem podaje pastora?. wej?cie uroczyste – gdy liturgia ma charakter uroczysty, wtedy procesja na wej?cie mo?e odby? si? przez ca?? d?ugo?? ko?cio?a. W tym przypadku Biskup tak samo mo?e ubra? si? w zakrystii i w ten sam spos?b otrzymuje insygnia. Gdy chodzi teraz o ingres, czyli liturgiczne powitanie biskupa w drzwiach ko?cio?a – to wchodzi on do ?wi?tyni w stroju ch?ralnym, za? szaty liturgiczne przywdziewa w prezbiterium lub te? w zakrystii. Spos?b i kolejno?? podawanie insygni pozostaje taka sama. W sytuacji gdy Msz? ?w. poprzedza procesja (np. peregrynacyjna) lub te? Biskup witany jest w innym miejscu – na czas procesji mo?e przyj?? insygnia. Przywdzianie szat liturgicznych - odbywa si? w zwyk?ej kolejno?ci. Je?li chodzi o...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=770
 

 


 

 
Copyright 2003. jakies przepisywanie z prasy wszelakiej